การใช้งาน Linux wget command

1 ต.ค. 2021   ,หมวดหมู่ Linux โค๊ดดิ้ง  

On Unix-like operating systems, the wget command downloads files served with HTTP, HTTPS, or FTP over a network. Description Syntax Examples Related c …

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ปัญหา Cron Job Error เกี่ยวกับ certificate has expired

1 ต.ค. 2021   ,หมวดหมู่ Linux โค๊ดดิ้ง  

หากมี Error ตามตัวอย่างด้านล่าง crayon-65115bd846054389507174/ ใน Crontab ให้เพิ่ม –no-check-certificate ต่อจาก wget และก่อน URL ตามตัวอย่างด้ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีตรวจสอบ Cron Error ใน Linux

1 ต.ค. 2021   ,หมวดหมู่ IT Linux โค๊ดดิ้ง  

ปกติหากมี error จะมีเมลล์ส่งเข้าไปที่ user ที่ใช้สร้าง Cron หากใช้ root ในการสร้าง crontab สามารถดู Error ได้โดยใช้คำสั่ง crayon-65115bd8463307308453 …

รายละเอียดเพิ่มเติม

phpMyAdmin and PHP 7.2: “Warning in ./libraries/sql.lib.php#613 count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable”

9 ต.ค. 2020   ,หมวดหมู่ Linux MySQL โค๊ดดิ้ง  

ให้ทำการ Upgrading phpMyAdmin ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ Manually Upgrade phpMyAdmin   ที่มา Problem with phpMyAdmin and PHP 7.2: “Warning in ./l …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Manually Upgrade phpMyAdmin

9 ต.ค. 2020   ,หมวดหมู่ Linux MySQL โค๊ดดิ้ง  

1. Back up phpMyAdmin crayon-65115bd846602318903459/ Create a new phpMyAdmin folder crayon-65115bd846609138797677/ Change to directory crayon-651 …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Install MySQL on Ubuntu 18.04

7 ต.ค. 2020   ,หมวดหมู่ Linux MySQL โค๊ดดิ้ง  

Step 1 — Installing MySQL crayon-65115bd846b41004627007/ crayon-65115bd846b48178438909/ Step 2 — Configuring MySQL crayon-65115bd846b4b569279915/ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Ubuntu Apache2 การกำหนด MaxRequestWorkers จำนวนการเชื่อมต่อสูงสุดพร้อมกัน

8 ก.ย. 2020   ,หมวดหมู่ Linux ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง  

เนื่องมาจาก ระบบเว็บ Application ทำงานช้ามาก เมื่อ DB Connects (Count) ได้ค่าประมาณ 150 แล้วกราฟก็เป็นเส้นตรง ไม่มีขึ้นไปเกินกว่านี้ ทั้งๆที่กำหนดค่า …

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเขียน Shell Script เบื้องต้น

11 มี.ค. 2020   ,หมวดหมู่ Linux โค๊ดดิ้ง  

Shell script ที่นิยมใช้ Bournr shell (/bin/sh) เป็น shell ในยุคแรกๆ ที่มีใช้กันอย่างแพร่หลาย มีการกำหนดโครงสร้างภาษาคล้ายๆ กับภาษาอัลกอ (Algo) สามารถเ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Unix Command ในการดู log หรืออ่านไฟล์

10 มี.ค. 2020   ,หมวดหมู่ Linux ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง  

ตัวอย่างข้อมูลในไฟล์ logfile.log crayon-65115bd847675546792884/ tail จะแสดงข้อมูลในไฟล์บางส่วนจากส่วนท้ายของไฟล์  นิยมไว้ใช้ monitor log file ที่มีก …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตั้งเวลาเปลี่ยน EC2 instance Type อัตโนมัติ Change EC2 In instance Type Automatic

5 มี.ค. 2020   ,หมวดหมู่ AWS Linux ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง  

เริ่มจาก Install boto crayon-65115bd847c4a252065581/ *หากยังไม่มี pip ก็ให้ Install ก่อน ทำการ Config เพื่อเข้าถึง Service AWS ของเรา crayon-65115b …

รายละเอียดเพิ่มเติม