ฟรี Icon Font แบบ Material Icons จาก Google

25 ก.พ. 2016   ,หมวดหมู่ WebDesign ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง  

Icon Font แบบ Material Icons สวยๆ แถมฟรีด้วย จาก Google วิธีใช้ Icon Font จาก Google นำโค๊ดด้านล่างไปใส่ใว้ในส่วนของ <head> crayon-6651e8a64bfe …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฟรีฟอนต์ไอคอนควบคุมด้วย CSS

15 ก.พ. 2016   ,หมวดหมู่ WebDesign ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง  

ฟอนท์ไอคอนควบคุมด้วย CSS ขยายขนาดใหญ่ไอคอนไม่มีแตก จาก http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/ วิธีใช้งาน แบบ CDN (ไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์ลงมา) เริ่มจ …

รายละเอียดเพิ่มเติม