การใช้งาน Linux wget command

1 ต.ค. 2021   ,หมวดหมู่ Linux โค๊ดดิ้ง  

On Unix-like operating systems, the wget command downloads files served with HTTP, HTTPS, or FTP over a network. Description Syntax Examples Related c …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Manually Upgrade phpMyAdmin

9 ต.ค. 2020   ,หมวดหมู่ Linux MySQL โค๊ดดิ้ง  

1. Back up phpMyAdmin crayon-656bdf6a95143951272671/ Create a new phpMyAdmin folder crayon-656bdf6a9514a761344679/ Change to directory crayon-656 …

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเขียน Shell Script เบื้องต้น

11 มี.ค. 2020   ,หมวดหมู่ Linux โค๊ดดิ้ง  

Shell script ที่นิยมใช้ Bournr shell (/bin/sh) เป็น shell ในยุคแรกๆ ที่มีใช้กันอย่างแพร่หลาย มีการกำหนดโครงสร้างภาษาคล้ายๆ กับภาษาอัลกอ (Algo) สามารถเ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Unix Command ในการดู log หรืออ่านไฟล์

10 มี.ค. 2020   ,หมวดหมู่ Linux ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง  

ตัวอย่างข้อมูลในไฟล์ logfile.log crayon-656bdf6a959ab333518257/ tail จะแสดงข้อมูลในไฟล์บางส่วนจากส่วนท้ายของไฟล์  นิยมไว้ใช้ monitor log file ที่มีก …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Delete a user & home folder in linux

22 ส.ค. 2019   ,หมวดหมู่ Linux โค๊ดดิ้ง  

to list all users : crayon-656bdf6a95ed2307281980/ To remove user : crayon-656bdf6a95ed9093417168/ To remove home directory : crayon-656bdf6a95ed …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Create Apache Virtual Hosts on Ubuntu

27 ก.พ. 2019   ,หมวดหมู่ Linux โค๊ดดิ้ง  

โดยที่ไฟล์เว็บไซต์จะอยู่ที่ /home/user1/public_html /home/user2/public_html ให้เข้าไปแก้ไขไฟล์ /etc/apache2/sites-available/000-default.conf โดยแก้ไขไ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Changing the Root Directory on Ubuntu

26 ก.พ. 2019   ,หมวดหมู่ Linux โค๊ดดิ้ง  

แก้ไขไฟล์ /etc/apache2/sites-available/000-default.conf crayon-656bdf6a968a4109119048/ เปลี่ยน /var/www/html/ เป็น part ที่ต้องการ จากนั้นทำการรีสตา …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Crontab ใน Ubuntu รันสคริป PHP

25 ก.พ. 2019   ,หมวดหมู่ Linux PHP โค๊ดดิ้ง  

คำสั่งและ option ของ crontab มีดังนี้ #crontab filename การนำเอาคำสั่ง crontab เข้ามาจาก ไฟล์อื่น #crontab -e แก้ไข crontab ปัจจุบัน (ส่วนมากเราจะเพิ่ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Add new SSH user ใน EC2 Linux

21 ก.พ. 2019   ,หมวดหมู่ AWS Linux โค๊ดดิ้ง  

สร้าง User ขึ้นมาก่อน Add new user crayon-656bdf6a970fd811261325/ เปลี่ยนมาใช้งาน new_user เพื่อ folders และ files ที่จะสร้างจะได้เป็นสิทธิ์ของ new_ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Disable Directory Listing On Ubuntu

21 ก.พ. 2019   ,หมวดหมู่ Linux โค๊ดดิ้ง  

เข้าไปแก้ไขไฟล์ /etc/apache2/apache2.conf แก้ไขโค๊ดจาก crayon-656bdf6a97649014494169/ มาเป็น crayon-656bdf6a97651653443045/ รีสตาร์ท apache2 cray …

รายละเอียดเพิ่มเติม