แก้ไขปัญหา Navicat for MySQL ไม่รัน Schedule ใน Windows 10

21 ก.ย. 2017   ,หมวดหมู่ IT MySQL ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง  

อ้างอิงจาก Navicat for MySQL Version 10.0.8-enterprise ปัญหา คือต้องการสร้าง Schedule เพื่อกำหนดให้รัน Backups Database ทุกวันตามเวลาที่กำหนด แต่เมื่อ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Transfer Database to Other Database From Navicat for MySQL

8 มิ.ย. 2017   ,หมวดหมู่ IT MySQL ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง  

เข้าไปที่เมนู Tools > Data Transfer เลือก Database Source และ Target Database แล้วคลิกปุ่ม Start

รายละเอียดเพิ่มเติม