แปลงรูปภาพเป็นข้อความ ด้วย Google Docs

15 ก.ย. 2017   ,หมวดหมู่ IT  

ให้อัพโหลดรูปภาพที่ต้องการแปลงขึ้น Google Drive คลิกขวาตรงรูปภาพแล้วให้เลือก เปิดด้วย > Google เอกสาร จากนั้นเราก็จะได้ข้อความ Text ที่ถูกแปลงมาจาก …

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีพิมพ์ข้อความใน google เอกสาร หรือ Google Docs ด้วยเสียง

14 ก.ย. 2017   ,หมวดหมู่ IT  

เปิด google เอกสาร ขึ้นมา เข้าไปที่เมนู เครื่องมือ->พิมพ์ด้วยเสียง จะปรากฎไอคอนรูปไมโครโฟนอยู่ด้านข้างเอกสาร คลิกที่ไอคอนรูปไมโครโฟน และกดอนุญาตให้ …

รายละเอียดเพิ่มเติม