แก้ไข Apache error Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name

20 ม.ค. 2020   ,หมวดหมู่ Linux โค๊ดดิ้ง  

เข้าไปแก้ไขไฟล์ /etc/apache2/apache2.conf โดยเพิ่มโค๊ดด้านล่างนี้ใว้บรรทัดล่างสุด crayon-62fdc3005a40d983442811/ จากนั้นทำการ Restart Apache ดูเพิ่ม …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Linux กำหนดให้ MySQL เข้าถึงจาก External IP

24 ต.ค. 2019   ,หมวดหมู่ Linux MySQL ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง  

เข้าไปแก้ไขไฟล์ /etc/mysql/my.cnf หากไม่เจอลองเข้าไปที่ /etc/my.cnf หาบรรทัดที่มีโค๊ดด้านล่างนี้ crayon-62fdc3005b496988959558/ จากนั้นใส่ # ข้างหน้ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้งาน GUI ใน Ubuntu Linux บน AWS EC2 – How to Use a GUI with Ubuntu Linux on AWS EC2

23 ส.ค. 2019   ,หมวดหมู่ AWS Linux โค๊ดดิ้ง  

Add GUI options to Ubuntu. crayon-62fdc3005b78a255130659/ Configure Putty to Tunnel RDP traffic. เปิด Putty ขึ้นมา ตรง Session ก็ให้ Connect ec2 ที่ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Accessing MySQL Databases from Linux – เข้าถึง MySQL ผ่าน Linux

22 ส.ค. 2019   ,หมวดหมู่ Linux MySQL โค๊ดดิ้ง  

The mysql command crayon-62fdc3005bb67077874987/ The arguments are -h followed by the server host name (seenual.com) -u followed by the account user …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Delete a user & home folder in linux

22 ส.ค. 2019   ,หมวดหมู่ Linux โค๊ดดิ้ง  

to list all users : crayon-62fdc3005be5b810658843/ To remove user : crayon-62fdc3005be62236950960/ To remove home directory : crayon-62fdc3005be6 …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Get the Size of a Directory and Disk Space in Linux

19 มิ.ย. 2019   ,หมวดหมู่ Linux ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง  

Disk Space in Linux Server crayon-62fdc3005c1ab814454453/ Size of a Directory in Linux crayon-62fdc3005c1b3658193530/ To get the summary of a gran …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตั้ง https จาก Let’s Encrypt ใน Apache Ubuntu

1 มี.ค. 2019   ,หมวดหมู่ AWS Linux โค๊ดดิ้ง  

การติดตั้ง Let’s Encrypt Client เริ่มแรกให้ทำการ ssh เข้าไปบน Server และ ติดตั้ง Git (ถ้ามีแล้วสามารถข้ามไปขั้นตอนต่อไปได้เลย) crayon-62fdc3005c6e890 …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Create Apache Virtual Hosts on Ubuntu

27 ก.พ. 2019   ,หมวดหมู่ Linux โค๊ดดิ้ง  

โดยที่ไฟล์เว็บไซต์จะอยู่ที่ /home/user1/public_html /home/user2/public_html ให้เข้าไปแก้ไขไฟล์ /etc/apache2/sites-available/000-default.conf โดยแก้ไขไ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Changing the Root Directory on Ubuntu

26 ก.พ. 2019   ,หมวดหมู่ Linux โค๊ดดิ้ง  

แก้ไขไฟล์ /etc/apache2/sites-available/000-default.conf crayon-62fdc3005d802591731830/ เปลี่ยน /var/www/html/ เป็น part ที่ต้องการ จากนั้นทำการรีสตา …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Crontab ใน Ubuntu รันสคริป PHP

25 ก.พ. 2019   ,หมวดหมู่ Linux PHP โค๊ดดิ้ง  

คำสั่งและ option ของ crontab มีดังนี้ #crontab filename การนำเอาคำสั่ง crontab เข้ามาจาก ไฟล์อื่น #crontab -e แก้ไข crontab ปัจจุบัน (ส่วนมากเราจะเพิ่ …

รายละเอียดเพิ่มเติม