ตั้งเวลาเปลี่ยน EC2 instance Type อัตโนมัติ Change EC2 In instance Type Automatic

5 มี.ค. 2020   ,หมวดหมู่ AWS Linux ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง  

เริ่มจาก Install boto crayon-66524b79491f6320019368/ *หากยังไม่มี pip ก็ให้ Install ก่อน ทำการ Config เพื่อเข้าถึง Service AWS ของเรา crayon-66524b …

รายละเอียดเพิ่มเติม

AWS CloudWatch Log ส่ง Logs จาก EC2 มาที่ CloudWatch

25 เม.ย. 2019   ,หมวดหมู่ AWS ทุกหมวดหมู่  

โดยทำได้ 3 ทางคือ A script file โดย AWS CLI commands สามารถตั้ง scheduled อย่างเช่น cron ได้ เขียน applicadtion โดยใช้ CloudWatch Logs SDK หรือ API AW …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตั้ง https จาก Let’s Encrypt ใน Apache Ubuntu

1 มี.ค. 2019   ,หมวดหมู่ AWS Linux โค๊ดดิ้ง  

การติดตั้ง Let’s Encrypt Client เริ่มแรกให้ทำการ ssh เข้าไปบน Server และ ติดตั้ง Git (ถ้ามีแล้วสามารถข้ามไปขั้นตอนต่อไปได้เลย) crayon-66524b794c3de44 …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Add new SSH user ใน EC2 Linux

21 ก.พ. 2019   ,หมวดหมู่ AWS Linux โค๊ดดิ้ง  

สร้าง User ขึ้นมาก่อน Add new user crayon-66524b794cb31867848712/ เปลี่ยนมาใช้งาน new_user เพื่อ folders และ files ที่จะสร้างจะได้เป็นสิทธิ์ของ new_ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Install php-5.3.29

28 ก.ค. 2018   ,หมวดหมู่ AWS Linux โค๊ดดิ้ง  

Pre-requisites You will need these two extra packages if you don’t have them: crayon-66524b794d1bc845633848/ Install PHP In terminal: crayon- …

รายละเอียดเพิ่มเติม

การ FTP ใน AWS EC2

29 มิ.ย. 2018   ,หมวดหมู่ AWS โค๊ดดิ้ง  

ก่อนอื่นให้ติดตั้งโปรแกรม FileZilla ก่อนหากยังไม่มีให้ดาวน์โหลดได้จากลิ้งค์นี้ https://filezilla-project.org/download.php โดยเข้าไปที่ File->Site M …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตั้ง phpMyAdmin ใน AWS EC2 – Ubuntu 16.04

29 มิ.ย. 2018   ,หมวดหมู่ AWS Linux โค๊ดดิ้ง  

พิมพ์คำสั่ง sudo apt-get install phpmyadmin แล้ว Enter จากนั้นระบบจะถาม Do you want to continue Y/n? ให้ตอบ Y ระบบจะขึ้นมาให้เลือก Web server ให้เรา …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตั้ง MySQL ใน AWS EC2 – Ubuntu 16.04

29 มิ.ย. 2018   ,หมวดหมู่ AWS Linux โค๊ดดิ้ง  

พิมพ์คำสั่ง sudo apt-get install mysql-server แล้ว Enter แล้วระบบจะถาม  Do you want to continueY/n? กดปุ่ม Y แล้ว enter ระบบจะให้ใส่รหัสผ่าน root ยื …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตั้ง PHP 7.0 ใน AWS EC2 – Ubuntu 16.04

29 มิ.ย. 2018   ,หมวดหมู่ AWS Linux โค๊ดดิ้ง  

PHP7.0 เป็น Default version สำหรับ Ubuntu 16.04 ครับ หากต้องการติดตั้งเวอร์ชั้นต่ำกว่านั้นลอง ดูลิ้งค์นี้ https://stackoverflow.com/questions/39824219 …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตั้ง Apache ใน AWS EC2 – Ubuntu 16.04

29 มิ.ย. 2018   ,หมวดหมู่ AWS Linux ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง  

ต่อจากหัวข้อนี้ครับ การเชื่อมต่อ EC2 ด้วย PuTTY อัพเดท Packet manager พิมพ์คำว่า sudo apt-get update แล้วกด Enter ติดตั้ง apache โดยพิมพ์ sudo apt-get …

รายละเอียดเพิ่มเติม