เขียนข้อมูลลงไฟล์ text (.txt) ด้วย PHP

2 มี.ค. 2016   ,หมวดหมู่ PHP ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง  

Syntax crayon-6671c95069a02784658323/ mode “r” (อ่านอย่างเดียว. เริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นของไฟล์) “r+” (อ่าน / เขียน. เริ่มต้นท …

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านข้อมูลจากไฟล์ text (.txt) ทีละบรรทัดด้วย PHP

2 มี.ค. 2016   ,หมวดหมู่ PHP ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง  

ตัวอย่างไฟล์ text (.txt) หากต้องการอ่านไฟล์ text ด้านบนให้ใช้โค๊ดดังนี้ crayon-6671c9506aa8d486763533/ ผลลัพธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม