Javascript แสดงค่าจาก input ฟอร์มที่ชื่อเดียวกัน เก็บเป็น array

24 ก.พ. 2020 , 5,161 Views   , หมวดหมู่ jQuery,JavaScript,Ajax โค๊ดดิ้ง   , ป้ายกำกับ:, , ,


ตัวอย่างโค๊ดส่วน html โดยสร้างฟอร์มกรอก url ตามโค๊ดด้านล่าง

ส่วนของ Javascript เก็บข้อมูลจาก input form ด้านบนตอนกดปุ่ม Save เก็บเป็น array

โดยอ้างอิงไปที่ class “url”

ผลลัพธ์

 


ป้ายกำกับ:, , ,