Crontab ใน Ubuntu รันสคริป PHP

25 ก.พ. 2019 , 6,591 Views   , หมวดหมู่ Linux PHP โค๊ดดิ้ง   , ป้ายกำกับ:, ,


คำสั่งและ option ของ crontab มีดังนี้

#crontab filename การนำเอาคำสั่ง crontab เข้ามาจาก ไฟล์อื่น
#crontab -e แก้ไข crontab ปัจจุบัน (ส่วนมากเราจะเพิ่มคำสั่งลงไปในนี้เลย)
#crontab -l ดูคำสั่ง crontab ทั้งหมดที่มีอยู่
#crontab -r ลบคำสั่ง crontab ที่มีทั้งหมด
#crontab -u user เป็นคำสั่งของผู้ดูแลระบบเท่านั้น เพื่อใช้ดู แก้ไข ลบ crontab ของ user แต่ละคน

*หากจะใช้สิทธิ์ Root สร้างให้ใช้ sudo นำหน้า

รูปแบบของคำสั่ง crontab มีทั้งหมด 6 fields ดังนี้

1 = minute มีค่า 0 – 59 เวลาเป็นนาที จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันที่เมื่อถึงนาทีที่กำหนด
2 = hour มีค่า 0 – 23 เวลาเป็นชั่วโมง จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันที่เมื่อถึงชั่วโมงที่กำหนด
3 = day มีค่า 1 – 31 เวลาเป็นวัน จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันที่เมื่อถึงวันที่กำหนด
4 = month มีค่า 1 – 12 เวลาเป็นเดือน จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันที่เมื่อถึงเดือนที่กำหนด
5 = weekday มีค่า 0 – 6 วันขะงแต่ละสัปดาห์ มีค่าดังนี้ (อาทิตย์ = 0, จันทร์ = 1, อังคาร = 2, พุธ = 3, พฤหัส = 4, ศุกร์ = 5 ,เสาร์ = 6 )
6 = command คำสั่ง เราสามารถกำหนดคำสั่งได้มากมาย รวมทั้ง script ต่าง ๆ ตามที่เราต้องการ

ตัวอย่าง

เพิ่ม Crontab

หากต้องการให้รันสคริปไฟล์ cronrun.php ในเวลา 3.30 น. ของทุกวันก็ให้ใส่โค๊ดดังข้างล่าง

/usr/bin/php เอาใว้สำหรับ Execute PHP script ส่วน

/home/user/public_html/cronrun.php คือ part ของไฟล์ที่ต้องการรัน

รีสตาทเซอร์วิส

ดู log เก็บกับ CRON

 

ดูเพิ่มเติม

https://crontab.guru/

https://kb.hostatom.com/content/2226/

https://medium.com/@thammarath014/cron-tab-81e21068c169

https://crontab-generator.org/


ป้ายกำกับ:, ,