แก้ปัญหา Cron Job Error เกี่ยวกับ certificate has expired

1 ต.ค. 2021   ,หมวดหมู่ Linux โค๊ดดิ้ง  

หากมี Error ตามตัวอย่างด้านล่าง crayon-6651fe44e0202836150622/ ใน Crontab ให้เพิ่ม –no-check-certificate ต่อจาก wget และก่อน URL ตามตัวอย่างด้ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Crontab ใน Ubuntu รันสคริป PHP

25 ก.พ. 2019   ,หมวดหมู่ Linux PHP โค๊ดดิ้ง  

คำสั่งและ option ของ crontab มีดังนี้ #crontab filename การนำเอาคำสั่ง crontab เข้ามาจาก ไฟล์อื่น #crontab -e แก้ไข crontab ปัจจุบัน (ส่วนมากเราจะเพิ่ …

รายละเอียดเพิ่มเติม