วิธีใช้งาน awscli หรือ AWS Command Line Interface

6 มี.ค. 2020   ,หมวดหมู่ AWS ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง  

awscli หรือ AWS Command Line Interface คือเครื่องมือในการจัดการ Service ต่างๆแบบ อัตโนมัติของ aws เช่น การ stop/start EC2 อ้ตโนมัติ เป็นต้น ดูเพิ่มเติ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตั้งเวลาเปลี่ยน EC2 instance Type อัตโนมัติ Change EC2 In instance Type Automatic

5 มี.ค. 2020   ,หมวดหมู่ AWS Linux ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง  

เริ่มจาก Install boto crayon-66a0914c07d86002097086/ *หากยังไม่มี pip ก็ให้ Install ก่อน ทำการ Config เพื่อเข้าถึง Service AWS ของเรา crayon-66a091 …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้งาน GUI ใน Ubuntu Linux บน AWS EC2 – How to Use a GUI with Ubuntu Linux on AWS EC2

23 ส.ค. 2019   ,หมวดหมู่ AWS Linux โค๊ดดิ้ง  

Add GUI options to Ubuntu. crayon-66a0914c08418232291909/ Configure Putty to Tunnel RDP traffic. เปิด Putty ขึ้นมา ตรง Session ก็ให้ Connect ec2 ที่ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

AWS Export Log Data From CloudWatch Log to S3

26 เม.ย. 2019   ,หมวดหมู่ AWS โค๊ดดิ้ง  

Log ที่อยู่ใน CloudWatch Log ที่สร้างจากหน้านี้ AWS CloudWatch Log ส่ง Logs จาก EC2 มาที่ CloudWatch สามารถนำไปเก็บใว้ใน S3 ได้ Create S3 Bucket สร้าง …

รายละเอียดเพิ่มเติม

AWS CloudWatch Log ส่ง Logs จาก EC2 มาที่ CloudWatch

25 เม.ย. 2019   ,หมวดหมู่ AWS ทุกหมวดหมู่  

โดยทำได้ 3 ทางคือ A script file โดย AWS CLI commands สามารถตั้ง scheduled อย่างเช่น cron ได้ เขียน applicadtion โดยใช้ CloudWatch Logs SDK หรือ API AW …

รายละเอียดเพิ่มเติม

AWS Create VPC (Virtual Private Cloud), Subnets, Route Tables, Internet Gateways

25 เม.ย. 2019   ,หมวดหมู่ AWS  

3-tier website example Create VPC เข้ามาที่ VPC Dashboard แล้วกดปุ่ม Launch VPC Wizard เลยก็ได้หรือจะไปที่ Your VPCs แล้วกดปุ่ม Create VPC ก็ได้ครับ ใ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Create user สำหรับ Amazon RDS MySQL

11 มี.ค. 2019   ,หมวดหมู่ AWS MySQL โค๊ดดิ้ง  

Create User crayon-66a0914c09793774397184/ Grant permissions crayon-66a0914c0979a211069789/   ดูเพิ่มเติม https://aws.amazon.com/th/premiumsu …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตั้ง https จาก Let’s Encrypt ใน Apache Ubuntu

1 มี.ค. 2019   ,หมวดหมู่ AWS Linux โค๊ดดิ้ง  

การติดตั้ง Let’s Encrypt Client เริ่มแรกให้ทำการ ssh เข้าไปบน Server และ ติดตั้ง Git (ถ้ามีแล้วสามารถข้ามไปขั้นตอนต่อไปได้เลย) crayon-66a0914c09b1b67 …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Add new SSH user ใน EC2 Linux

21 ก.พ. 2019   ,หมวดหมู่ AWS Linux โค๊ดดิ้ง  

สร้าง User ขึ้นมาก่อน Add new user crayon-66a0914c0a285286574519/ เปลี่ยนมาใช้งาน new_user เพื่อ folders และ files ที่จะสร้างจะได้เป็นสิทธิ์ของ new_ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Create functions, procedures, และ triggers ใน Amazon RDS MySQL

18 ก.พ. 2019   ,หมวดหมู่ AWS MySQL โค๊ดดิ้ง  

ให้เข้าไปที่ Parameter groups จากนั้นคลิกเลือก  Parameter groups  ที่ Instance เราใช้งาน ค้นหา log_bin_trust_function_creators แล้ …

รายละเอียดเพิ่มเติม