ใช้งาน GUI ใน Ubuntu Linux บน AWS EC2 – How to Use a GUI with Ubuntu Linux on AWS EC2

23 ส.ค. 2019 , 2,228 Views   , หมวดหมู่ AWS Linux โค๊ดดิ้ง   ,


Add GUI options to Ubuntu.

Configure Putty to Tunnel RDP traffic.

เปิด Putty ขึ้นมา ตรง Session ก็ให้ Connect ec2 ที่เราจะ Connect ใว้

คลิก Open จากนั้นก็ล็อกอินเข้าไป แล้วเปิด Remote Desktop ขึ้นมา

ใส่รหัสที่เราตั้งใว้ตอนใช้คำสั่ง sudo passwd ubuntu

 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=6x_okhl_CF4