แก้ปัญหา Cron Job Error เกี่ยวกับ certificate has expired

1 ต.ค. 2021 , 2,503 Views   , หมวดหมู่ Linux โค๊ดดิ้ง   , ป้ายกำกับ:, , ,


หากมี Error ตามตัวอย่างด้านล่าง

ใน Crontab ให้เพิ่ม –no-check-certificate ต่อจาก wget และก่อน URL ตามตัวอย่างด้านล่าง

 


ป้ายกำกับ:, , ,