เขียนข้อมูลลงไฟล์ text (.txt) ด้วย PHP

2 มี.ค. 2016 , 13,306 Views   , หมวดหมู่ PHP ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง   , ป้ายกำกับ:, , , ,


Syntax

mode

  • “r” (อ่านอย่างเดียว. เริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นของไฟล์)
  • “r+” (อ่าน / เขียน. เริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นของไฟล์)
  • “w” (เขียนอย่างเดียว เปิดขึ้นมาแล้วล้างเนื้อหาเก่าทิ้ง หรือสร้างไฟล์ใหม่ถ้าไม่มีไฟล์)
  • “w+” (อ่าน / เขียน เปิดขึ้นมาแล้วล้างเนื้อหาเก่าทิ้ง หรือสร้างไฟล์ใหม่ถ้าไม่มีไฟล์)
  • “a” (เขียนเท่านั้น. เปิดขึ้นมาแล้วเขียนต่อท้ายข้อมูลในไฟล์ หรือสร้างไฟล์ใหม่ถ้าไม่มีไฟล์)
  • “a+” (อ่าน / เขียน. เปิดขึ้นมาแล้วเขียนต่อท้ายข้อมูลในไฟล์ หรือสร้างไฟล์ใหม่ถ้าไม่มีไฟล์)
  • “x” (เขียนเท่านั้น. สร้างไฟล์ใหม่. ถ้ามีไฟล์อยู่แล้วจะ Returns FALSE)
  • “x+” (อ่าน / เขียน. สร้างไฟล์ใหม่. ถ้ามีไฟล์อยู่แล้วจะ Returns FALSE)

ตัวอย่างการเขียนไฟล์ text

ไฟล์เดิมก่อนการเขียน

readtext

หลังจากรันโค๊ดด้านบน ไฟล์ text ก็จะถูกเขียนเพิ่มเติมดังรูปด้านล่าง

readtext3

* หมายเหตุ \r\n คือขึ้นบรรทัดใหม่ในไฟล์ text ซึ่งต้องอยู่ใน “” เช่น $str = “\r\nทดสอบเขียนข้อมูลลงในไฟล์ \r\nต่อจากข้อมูลเดิม\r\n”; เป็นต้น อยู่ใน (single quote) ไม่ได้ (ถ้าอยู่ใน ” ระบบจะมองว่าเป็น string จะแสดง \r\n จะไม่แปลงเป็นขึ้นบรรทัดใหม่ให้)


ป้ายกำกับ:, , , ,