เขียนข้อมูลลงไฟล์ text (.txt) ด้วย PHP

2 มี.ค. 2016   ,หมวดหมู่ PHP ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง  

Syntax crayon-6651f6aa7c548193547861/ mode “r” (อ่านอย่างเดียว. เริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นของไฟล์) “r+” (อ่าน / เขียน. เริ่มต้นท …

รายละเอียดเพิ่มเติม