ส่งเมลล์ด้วย PHPMailer

25 ก.พ. 2016 , 5,629 Views   , หมวดหมู่ PHP ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง   , ป้ายกำกับ:


phpmailer

เริ่มจากดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดจาก https://github.com/PHPMailer/PHPMailer มาเก็บใว้ในโฟลเดอร์ PHPMailer

วิธีใช้งาน

ไฟล์ sendmail.php

แบบธรรมดา

แบบใช้ Hotmail ส่ง (ลอง Gmail [smtp.gmail.com] แล้วส่งไม่ผ่าน หุหุ)

ระบบจะส่งเหมือนเราใช้ hotmail ของเราส่งเมลล์ (ทำให้เมลล์ที่ส่งน่าเชื่อถือไม่เป็นเมลล์ขยะ)

หากมีปัญหาเมลล์ภาษาไทยที่ส่งไปแล้วเปิดอ่านไม่ได้ ให้เพิ่มโค๊ด

ใว้หลังโค๊ด

ตัวอย่างโค๊ด

แบบใช้ smtp

ส่งโดยใช้ smtp เหมือนกับเราเอาอีเมลล์บริษัทส่งเมลล์ (ทำให้เมลล์ที่ส่งน่าเชื่อถือไม่เป็นเมลล์ขยะ)

หากส่งเมลล์ไม่ออก ไม่สามารถ Connect smtp ได้ ก็ลองกำหนด SMTPOptions ดูครับ
ให้แทรกใว้ใต้ //$mail->SMTPSecure = ‘ssl’; // sets the prefix to the servier

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม https://github.com/PHPMailer/PHPMailer


ป้ายกำกับ: