ส่งเมลล์ด้วย PHPMailer

25 ก.พ. 2016   ,หมวดหมู่ PHP ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง  

เริ่มจากดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดจาก https://github.com/PHPMailer/PHPMailer มาเก็บใว้ในโฟลเดอร์ PHPMailer วิธีใช้งาน ไฟล์ sendmail.php แบบธรรมดา crayon-63 …

รายละเอียดเพิ่มเติม