วิธีใช้งาน awscli หรือ AWS Command Line Interface

6 มี.ค. 2020 , 2,277 Views   , หมวดหมู่ AWS ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง   , ป้ายกำกับ:,


awscli หรือ AWS Command Line Interface คือเครื่องมือในการจัดการ Service ต่างๆแบบ อัตโนมัติของ aws เช่น การ stop/start EC2 อ้ตโนมัติ เป็นต้น

ดูเพิ่มเติม https://aws.amazon.com/th/cli/

AWS SDK for Python (Boto 3)

https://aws.amazon.com/th/sdk-for-python/

https://serverfault.com/questions/886904/automatically-resize-aws-ec2-via-script

Install

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/install-cliv2-linux.html#cliv2-linux-install

Stop EC2 instances

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/stop-instances.html

Change EC2 instance type

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/modify-instance-attribute.html

Start EC2 instances

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/start-instances.html

 

ดูเพิ่มเติม

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/install-cliv2-linux.html#cliv2-linux-install
https://medium.com/@prawit/การใช้-aws-cli-command-line-interface-43198755dc43
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/


ป้ายกำกับ:,