วิธีใช้งาน awscli หรือ AWS Command Line Interface

6 มี.ค. 2020   ,หมวดหมู่ AWS ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง  

awscli หรือ AWS Command Line Interface คือเครื่องมือในการจัดการ Service ต่างๆแบบ อัตโนมัติของ aws เช่น การ stop/start EC2 อ้ตโนมัติ เป็นต้น ดูเพิ่มเติ …

รายละเอียดเพิ่มเติม