วิธีนับจำนวน Views และแสดงจำนวน View (Count Views) ใน WordPress โดยไม่ใช้ Plugin

9 พ.ย. 2016 , 7,473 Views   , หมวดหมู่ WordPress ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง   , ป้ายกำกับ:,


countview

เพิ่มโค๊ดด้านล่างนี้เข้าไปในไฟล์ function.php เป็น function สำหรับ อัพเดทจำนวน views และแสดงจำนวน views

จากนั้นให้นำโค๊ดด้านล่างนี้ไปใส่ใว้ในไฟล์ single.php (หน้าแสดงบทความ) เพื่อที่จะทำการอัพเดทจำนวน views และแสดงจำนวน views

สำหรับหน้ารวมบทความ (content.php หรือ index.php ) ให้ใช้โค๊ดด้านล่างนี้เพื่อแสดงจำนวน Views ของแต่ละบทความ (แสดงอย่างเดียว ไม่อัพเดทจำนวน Views)

หาต้องการแสดงคอร์ลัมน์ view ในส่วนของ Admin Dashboard ให้เพิ่มโค๊ดด้านล่างนี้เข้าไปในไฟล์ function.php

admincountview

 

ดูเพิ่มเติม : http://bacsoftwareconsulting.com/blog/index.php/wordpress-cat/how-to-track-and-display-post-views-count-in-wordpress-without-a-plugin/


ป้ายกำกับ:,