ปริ้น PDF หน้า/หลัง จากโปรแกม Adobe Acrobat Reader และ Browser Chrome

2 ส.ค. 2019 , 207,129 Views   , หมวดหมู่ IT โค๊ดดิ้ง   , ป้ายกำกับ:, ,


ปริ้น PDF หน้า/หลัง จากโปรแกม Adobe Acrobat Reader

  • ไปที่ File->Print
  • ในส่วนของ Page Sizing&Handling
    • ติ๊กตรงช่อง Print on both sides of parer
    • ติ๊กตรงช่อง Flip on long edge

 

ปริ้น PDF หน้า/หลัง จาก Browser Chrome

  • ส่งปริ้นแล้วเลือกเครื่องปริ้น
  • คลิกที่ More settings
  • ติ๊กที่ช่อง Print on both sides แล้วเลือก Flip on long edge


ป้ายกำกับ:, ,