ปริ้น PDF หน้า/หลัง จากโปรแกม Adobe Acrobat Reader และ Browser Chrome

2 ส.ค. 2019   ,หมวดหมู่ IT โค๊ดดิ้ง  

ปริ้น PDF หน้า/หลัง จากโปรแกม Adobe Acrobat Reader ไปที่ File->Print ในส่วนของ Page Sizing&Handling ติ๊กตรงช่อง Print on both sides of parer ติ …

รายละเอียดเพิ่มเติม