ตัวอย่างข้อความ Autoresponder Email Messages ภาษาอังกฤษ เวลาที่ไม่ได้อยู่ Office หรือลาพักร้อน

18 ก.พ. 2016 , 140,625 Views   , หมวดหมู่ ทุกหมวดหมู่ นอกจากนั้น   , ป้ายกำกับ:


ตัวอย่างอีเมลล์ตอบกลับอัตโนมัติเป็นภาษาอังกฤษ เวลาที่มีคนส่งเมลล์มาหาเรา ตอนที่เราไม่ได้อยู่ Office หลายวันแล้วไม่สะดวกอ่านอีเมลล์ หรือว่าลาพักร้อนครับ (บันทึกใว้ได้ใช้แน่ๆ :))

auto-reply

Example 1:

[Your Greeting]

Thank you for your email. I’m out of the office and will be back at (Date of Return). During this period I will have limited access to my email.

For immediate assistance please contact me on my cell phone at (your cell phone number).

Best Regards,
[Your Name]

Example 2:

[Your Greeting]

I will be out of the office from (Starting date) until (End date).
If you need immediate assistance please contact (Contact Person).

Kind Regards,
[Your Name]

Example 3:

[Your Greeting]

I will be out of the office starting (Starting Date) through (End Date) returning(Date of Return).

If you need immediate assistance during my absence, please contact (Contacts Name) at (Contacts Email Address). Otherwise I will respond to your emails as soon as possible upon my return.

Warm Regards,
[Your Name]

Example 4:

[Your Greeting]

Thank you for your message. I am currently out of the office, with no email access. I will be returning on (Date of Return).

If you need immediate assistance before then, you may reach me at my mobile – (Mobile Number).

Kind Regards,
[Your Name]

Example 5:

[Your Greeting]
I will be out of the office this week. If you need immediate assistance while I’m away, please email (Contact Email Address).

Best,
[Your Name]

Example 6:

[Your Greeting]

I will be away from (Date) until (Return Date). For urgent matters, you can contact (Contact Person).

Best Regards,
[Your Name]

Example 7:

[Your Greeting]

Thank you for your email. Your message is important to (Us/Me) and (I/We) will respond as soon as possible.

Thank You!
[Your Name]

Credit : http://small-bizsense.com/professional-out-of-office-autoresponder-email-messages/


ป้ายกำกับ: