ตัวอย่างข้อความ Autoresponder Email Messages ภาษาอังกฤษ เวลาที่ไม่ได้อยู่ Office หรือลาพักร้อน

18 ก.พ. 2016   ,หมวดหมู่ ทุกหมวดหมู่ นอกจากนั้น  

ตัวอย่างอีเมลล์ตอบกลับอัตโนมัติเป็นภาษาอังกฤษ เวลาที่มีคนส่งเมลล์มาหาเรา ตอนที่เราไม่ได้อยู่ Office หลายวันแล้วไม่สะดวกอ่านอีเมลล์ หรือว่าลาพักร้อนครั …

รายละเอียดเพิ่มเติม