Unix Command ในการดู log หรืออ่านไฟล์

10 มี.ค. 2020 , 7,153 Views   , หมวดหมู่ Linux ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง   , ป้ายกำกับ:, , , ,


ตัวอย่างข้อมูลในไฟล์ logfile.log

tail

จะแสดงข้อมูลในไฟล์บางส่วนจากส่วนท้ายของไฟล์  นิยมไว้ใช้ monitor log file ที่มีการ append ข้อมุลเข้ามาส่วนท้ายของ file ตลอดเวลา โดยใช้ option -f

โครงสร้างคำสั่ง

tail logfile.log  จะแสดง 10 บรรทัดล่าสุด

tail -5 logfile.log จะแสดง 5 บรรทัดล่าสุด

tail -f logfile.log จะแสดงข้อมูลที่อัพเดทเรื่อยๆ

tail -5f logfile.log จะแสดงข้อมูลที่อัพเดทเรื่อยๆ 5 บรรทัดล่าสุด

head

โครงสร้างคำสั่ง

จะแสดงข้อมูลในไฟล์บางส่วนจากส่วนบนของไฟล์ลงมา

head logfile.log จะแสดงข้อมูล 10 บรรทัดแรก

head -3 logfile.log จะแสดงข้อมูล 3 บรรทัดแรก

grep

ใช้ในการค้นหาบรรทัดใน file ที่ตรงเงื่อนไข
ตามตัวอย่าง ค้นหาบรรทัด ที่มีคำว่า CRON ในไฟล์ /var/log/syslog

grep -i “cron” /var/log/syslog  ค้นหาบรรทัด ที่มีคำว่า cron โดยไม่สนใจตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็ก

grep -vi “cron” /var/log/syslog ค้นหาบรรทัดที่ไม่มีคำว่า cron

cat

ใช้รวมข้อมูล file รวมถึงแสดงผลข้อมูลออกมาในรูปแบบ text เป็นคำสั่งที่สำคัญมากบน linux  และมีการใช้งานกันเป็นประจำอยู่แล้ว สามารถแสดงผลแบบ unicode encoding บางสัญลักษณ์อาจจะมองไม่เห็นด้วย command cat เช่น ^M หรือ สัญลักษณ์ใน text file ที่สร้างจาก DOS ในบางครั้ง

cat – Linux Command แสดงผลข้อมูลภายใน file ในรูปแบบ text

less

ใช้ในการอ่านข้อมูลและค้นหาข้อมูลใน file

less – Linux Command คำสั่งอ่านข้อมูลและค้นหาข้อมูลใน file

more

ใช้ในการอ่านข้อมูลและค้นหาข้อมูลใน file

more – Linux Command คำสั่งอ่านข้อมูลและค้นหาข้อมูลใน file


ป้ายกำกับ:, , , ,