ตรวจสอบ Username, Email, Password ด้วย jQuery Validation

14 ก.พ. 2020   ,หมวดหมู่ jQuery,JavaScript,Ajax โค๊ดดิ้ง  

ก่อนอื่นให้ดาวน์โหลด jQuery Validation Plugin จากเว็บไซต์นี้ https://jqueryvalidation.org/ ก่อน ให้เอาโค๊ดด้านล่างนี้ไปใว้ในส่วน <head>…&l …

รายละเอียดเพิ่มเติม