Power BI สร้าง Tooltip จาก Page

12 ธ.ค. 2022   ,หมวดหมู่ Power BI  

ใน Power BI Desktop สร้าง Page ขึ้น มาเพื่อจะทำเป็น tooltip โดยมีการกำหนดค่าตามรูปด้านล่างครับ กำหนดขนาดของ tooltip จะเลือกเป็น tooltip หรือ custom แล …

รายละเอียดเพิ่มเติม