การ Connect และแสดงข้อมูลด้วย PHP SQL Server Database (PDO)

7 พ.ย. 2019   ,หมวดหมู่ MySQL PHP ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง  

ก่อนอื่นใน Server เราต้องลงหรือ Config ให้ใช้ pdo_sqlsrv extension  ก่อนครับ ดูเพิ่มเติม https://seenual.com/xampp-php7-connect-mssql-server/ ตัวอย่าง …

รายละเอียดเพิ่มเติม