เจาะระบบ WEB APP PHP/MYSQL และการป้องกัน

31 ส.ค. 2018   ,หมวดหมู่ IT Linux MySQL PHP โค๊ดดิ้ง  

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอให้เห็นช่องโหว่เรื่องความปลอดภัยของระบบ Web Application ที่ใช้ PHP/MySQL โดยจำเป็นต้องสาธิตขั้นตอนการเจาะระบบ เพื่อให้ …

รายละเอียดเพิ่มเติม