สร้าง Plugin Grayscale สำหรับ WordPress ทำให้เว็บไซต์กลายเป็นสีขาวดำหรือสีทำ

31 ต.ค. 2016   ,หมวดหมู่ WordPress ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง  

หัดเขียน Plugin WordPress โดยจะทำการสร้าง Plugin ขึ้นมาเพื่อ add ไฟล์ css ที่ทำให้เว็บไซต์เป็นสีขาวดำ เข้าไปใน wordpress โดยเริ่มจากสร้าง โฟลเดอร์แล …

รายละเอียดเพิ่มเติม