ดูและกำหนดค่า max_connections ใน MySQL

7 มี.ค. 2016   ,หมวดหมู่ MySQL PHP ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง  

หากเราเขียนโค๊ดติดต่อกับ mysql แล้วขึ้น Error : Warning: mysqli::mysqli() mysqli.mysqli: (08004/1040): Too many connections in… อาจจเกิดจากจำน …

รายละเอียดเพิ่มเติม