วิธี Install และใช้งาน git-ftp

8 ส.ค. 2018   ,หมวดหมู่ Git โค๊ดดิ้ง  

สำหรับ clone ไฟล์ขึ้น FTP อาจจะใช้ในกรณีสำหรับ Hosting ที่ไม่มี SSH หรือ git support Install git-ftp ใน Windows หากยังไม่มี Git ให้ติดตั้งโปรแกรม Gi …

รายละเอียดเพิ่มเติม