ตรวจสอบ Username, Email, Password ด้วย jQuery Validation

14 ก.พ. 2020   ,หมวดหมู่ jQuery,JavaScript,Ajax โค๊ดดิ้ง  

ก่อนอื่นให้ดาวน์โหลด jQuery Validation Plugin จากเว็บไซต์นี้ https://jqueryvalidation.org/ ก่อน ให้เอาโค๊ดด้านล่างนี้ไปใว้ในส่วน <head>…&l …

รายละเอียดเพิ่มเติม

MySQL คำสั่ง SQL ตัดมาเฉพาะชื่อโดเมนจากอีเมลล์ Select domain name from email address

9 ม.ค. 2020   ,หมวดหมู่ MySQL โค๊ดดิ้ง  

ตัวอย่างคำสั่งด้านล่างครับ หากชื่อโดเมนมีคำเดียว เช่น gmail.com, yahoo.com เป็นต้น crayon-6651ea04b6e4f712431080/ หากชื่อโดเมนมีหลายคำ เช่น mail.yah …

รายละเอียดเพิ่มเติม