ดูรหัสผ่านที่บันทึกใว้ใน google chrome

18 ก.พ. 2020   ,หมวดหมู่ IT โค๊ดดิ้ง  

คลิกที่จุดสามจุด มุมบนขวา แล้วเลือก Settings ตามรูป คลิกที่ Password ตามรูป ค้นหาเว็บไซต์ที่เราต้องการดูรหัสที่บันทึกใว้ แล้วคลิกที่รูปตาเพื่อดูรหัส ต …

รายละเอียดเพิ่มเติม