ทำพื้นหลังลายเซ็นต์ในกระดาษให้เป็นสีขาว ด้วย Photopea ฟรี

12 พ.ย. 2019   ,หมวดหมู่ วาดภาพด้วยแสง  

เริ่มจากเราเซ็นต์ชื่อลงในกระดาษสีขาวแล้วถ่ายรูป Save เก็บใว้ในคอมพิวเตอร์ของเรา เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.photopea.com/ เพื่อใช้งาน Photopea  Onli …

รายละเอียดเพิ่มเติม