ปริ้นหน้า/หลัง จาก Word

2 ส.ค. 2019   ,หมวดหมู่ IT โค๊ดดิ้ง  

วิธีปริ้นหน้า/หลัง จาก Word ไปที่  Print ตรง Settings ให้คลิกตรง Print One Sided เลือก Print on Both Sides – Flip pages on long edge

รายละเอียดเพิ่มเติม