Signature Pad สำหรับวาดหรือเขียนลายเซ็น ทำงานบนบราวเซอร์ทั้ง Desktop,Mobile

30 ม.ค. 2017 , 7,898 Views   , หมวดหมู่ jQuery,JavaScript,Ajax ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง   ,


Signature Pad เป็น JavaScript library สำหรับวาดหรือเขียนลายเซ็น ทำงานบนบราวเซอร์ทั้ง Desktop,Mobile

signature_pad

ดาวน์โหลด หรือดูข้อมูลเพิ่มเติม https://github.com/szimek/signature_pad