Laravel การใช้งาน Routing

21 เม.ย. 2020 , 5,862 Views   , หมวดหมู่ Laravel โค๊ดดิ้ง   , ป้ายกำกับ:, ,


การใช้งาน Routing หรือจัดการเส้นทาง Url

โดยเข้าไปจัดการในไฟล์ routes/web.php

ซึ่งรับค่าที่ส่งผ่าน HTTP verbs ได้หลายแบบ

หรือเลือกรับค่าที่ส่งผ่านหลายๆ HTTP verbs.

หรือรับค่าที่ส่งมาทั้งหมด (All HTTP verbs )

CSRF Protection

ในฟอร์มที่ส่งค่าผ่าน method  POSTPUT, หรือ  DELETE ให้ใส่ CSRF token field ในฟอร์มด้วยไม่เช่นนั้นค่าที่ส่งไปจะถูกปฏิเสธ

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างที่1

จากตัวอย่างด้านบน หากเข้าผ่าน http://domain.com/user/1 จะแสดงค่า User 1

ตัวอย่างที่ 2

ค่า พารามิเตอร์ จะอยู่ใน {}  ห้ามใช้ – แต่ให้ใช้ _ ได้

ตัวอย่งที่ 3

หากไม่มี พารามิเตอร์ {name} ส่งค่ามาให้ $name = null

ตัวอย่างที่ 4

สามารถกำหนด format ของ พารามิเตอร์ได้ เช่น ให้ส่งมาได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น เป็นต้น

ตัวอย่างที่ 5 

หากต้องการกำหนด format ที่ใช้ ให้กับ พารามิเตอร์ที่กำหนด อาจใช้วิธีกำหนดใน boot method of your RouteServiceProvider โดยเข้าไปอัพเดทที่ไฟล์ app/Providers/RouteServiceProvider.php

จากนั้นหากเราใช้งาน Routing

ค่า id ที่ส่งผ่านมาจะได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น

Named Routes

กำหนด Controller ด้วย

ตัวอย่าง การแสดง Url ของ Route กับการ Redirect

ตัวอย่าง การส่งค่า พารามิเตอร์

สามารถส่งค่าพารามิเตอร์เพิ่มเติมได้

Route Groups

Middleware

เป็นกลไกที่สะดวกในการกรองคำขอ HTTP ที่เข้าสู่แอปพลิเคชันของคุณ

อย่างเช่น Laravel มีมิดเดิ้ลแวร์ที่ยืนยันว่าผู้ใช้แอปพลิเคชันของคุณได้รับการตรวจสอบสิทธิ์ หากผู้ใช้ไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องมิดเดิลแวร์จะเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังหน้าจอการเข้าสู่ระบบ เป็นต้น

ดูเพิ่มเติม https://laravel.com/docs/master/routing


ป้ายกำกับ:, ,