แก้ไข Apache error Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name

20 ม.ค. 2020 , 4,535 Views   , หมวดหมู่ Linux โค๊ดดิ้ง   ,


เข้าไปแก้ไขไฟล์
/etc/apache2/apache2.conf

โดยเพิ่มโค๊ดด้านล่างนี้ใว้บรรทัดล่างสุด

จากนั้นทำการ Restart Apache

ดูเพิ่มเติม : https://askubuntu.com/questions/256013/apache-error-could-not-reliably-determine-the-servers-fully-qualified-domain-n