เริ่มต้นเขียน Python

6 มี.ค. 2020 , 10,465 Views   , หมวดหมู่ Python ทุกหมวดหมู่   , ป้ายกำกับ:


ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

 • ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม จากลิ้งนี้ก่อนครับ http://python.org/download
 • เราก็จะได้โปรแกรม IDLE (Python)  เปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาหน้าตาก็ตามรูปด้านล่างครับ
 • แสดง GUI ของ editor Python Shell ที่มีความสามารถแสดงข้อความที่เป็นชุดคำสั่ง

  1. สีแดง หมายถึง คำอธิบายที่ภาษาไม่ต้องนำไปประมวลคำสั่งในบรรทัดนั้น
  2. สีเขียว  หมายถึง สายอักขระหรือกลุ่มคำที่อยู่ภายใต้เครื่องหมาย ” ”
  3. สีน้ำเงิน หมายถึง ผลลัพธ์ หรือ ผลการทำงาน หรือชื่อที่ตั้งขึ้นใหม่หรือชื่อที่เรียกใช้
  4. สีส้ม หมายถึง ชื่อเฉพาะของโปรแกรม หรือคำสงวนที่ห้ามนำมาใช้ในการประกาศตัวแปร

ตัวแปร

ชนิดข้อมูล  การประกาศตัวแปลภาษาไพธอน
 integer i = 0
j = 5
 float i = 0.0
j = 5.0
 character  ch = ‘Y’
 string  text = ‘Programming Language’
 boolean Boo = True
Boo = False

เงื่อนไขที่ต้องคำนึงตามกฏการตั้งชื่อตัวแปร มีดังต่อไปนี้

 • ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ห้ามใช้ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใด ๆ
 • ห้ามมีช่องว่าง หรือเว้นวรรค
 • ห้ามใช้เครื่องหมายต่อไปนี้ในการตั้งชื่อตัวแปร !,@, #, $, %, ^, &, *, (, ), -, =, \, |, +, ~
 • ห้ามตั้งชื่อตัวแปรซ้ำกับคำสงวน
 • ควรตั้งชื่อตัวแปรที่สื่อความหมายให้ชัดเจน เพื่อผู้อื่นตีความหมายได้เข้าใจ แต่ถ้ามีความยาวมากให้ย่อ เช่น student_name ควรใช้ st_name เป็นต้น
 • ตัวแปรที่มีตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กผสมกันจะมีความหมายต่างกับตัวพิมพ์เล็กเพียงอย่างเดียว เช่น St_Id  แตกต่างจากตัวแปร st_id เป็นต้น

คำสงวน

เริ่มต้นการเขียนโปรแกรม

เขียนได้ 2 วิธี คือ

 1.  IDLE (Python GUI)  เขียนโค๊ดโต้ตอบกับภาษา Python โดยตรง โดยเขียนคำสั่งแล้วกด Enter โปรแกรมจะเอ็กซ์ซีคิวต์ทันที
 2. เปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมา File->New File หรือกด Ctrl+N เพื่อเขียนคำสั่งและบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล .py แล้วค่อยสั่ง Run

  จากนั้นเขียนคำสั่งลงไป แล้ว Save เก็บใว้เป็นไฟล์นามสกุล .py แล้วกด F5 หรือไปที่ Run->Run Module

 

ดูเพิ่มเติม

https://sites.google.com/site/dotpython/installation/usingIdle?fbclid=IwAR2xmFaLDu11bKHDWxrLyR2lP_IoMgmdyAZZptR_1n8_1Yu4It_DVAQHhTc

https://medium.com/@mosprogramer/เรียน-python-ฉบับรวบรัด-63991a1b7c43

https://medium.com/@UncleEngineer/python-for-beginner-001-variables-string-list-81341891a0ca

https://python3.wannaphong.com/

เขียนเว็บภาษา Python ด้วย Django Framework เบื้องต้น (Full Course)


ป้ายกำกับ: