สร้างบาร์โค๊ด (barcode) ด้วย PHP Barcode Generator

25 ก.ค. 2018 , 13,411 Views   , หมวดหมู่ PHP ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง   , ป้ายกำกับ:, , ,


ดาวน์โหลดโค๊ดลงมาด้วย composer ดูเรื่อง Composer เพิ่มเติม 

จากนั้นก็จะได้โฟลเดอร์ vender ขึ้นมาแล้ว ให้เราทำการสร้างไฟล์ barcode.php ตามรูปด้านล่าง

ในไฟล์ barcode.php ก็ให้เขียนโค๊ดประมาณนี้

ตัวอย่างแสดงบาร์โค๊ดเป็นรูปภาพ JPG  ใน HTML

ต้วอย่างแสดงบาร์โค๊ดแบบ HTML

ฟังค์ชัน getBarcode

The ->getBarcode();

  • $code คือ รหัสที่ต้องการให้ออกมาเป็นบาร์โค๊ด
  • $type คือ ประเภทบาร์โค้ดใช้ค่าคงที่ที่กำหนดไว้ในคลาส ดูเพิ่มเติมในลิ้งค์นี้ https://github.com/picqer/php-barcode-generator#accepted-types
  • $widthFactor คือ ความกว้างของ barcode ซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับความยาวของรหัสบาร์โค๊ดด้วย
  • $totalHeight คือ ความสูงของ barcode
  • $color คือ สีของ barcode

สามารถสร้าง barcode ได้หลายแบบ

หรือเข้าไปดูโค๊ดเพิ่มเติมในโฟลเดอร์ vender/picqer/php-barcode-generator-src/ไฟล์ที่ต้องการดู ในรูปด้านล่าง

โดยเลือกดูในแต่ละไฟล์ตามต้องการ

ดูเพิ่มเติมตามลิ้งค์นี้ https://github.com/picqer/php-barcode-generator


ป้ายกำกับ:, , ,