วิธีแก้ไข เวลาเปิด Adobe CC หรือ CS application แล้ว Error 16

10 พ.ย. 2016 , 22,431 Views   , หมวดหมู่ IT ทุกหมวดหมู่   , ป้ายกำกับ:


adobe_error

 

Windows 10

To resolve the error in Windows 10, perform all steps below.

1. Set folder and search options.

 • Open a File Explorer window.

 • Click the View tab, and then select Hidden items.

  Hidden items

2. Set permissions.

Perform this procedure two times, once each for the Adobe PCD and the SLStore folders.

SLStore ProgramData\Adobe\SLStore
Adobe PCD Windows 32 bit:  Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

Windows 64 bit: Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 • In File Explorer, right-click the Adobe PCD or the SLStore folder, and choose Properties.

 • Click the Security tab, and then click Edit to set permissions:

  Adobe PCD

  • Administrators: Full control

  SLStore

  • Administrators: Full control
  • System: Full control
  • Users: Read and Special permissions
  Set permissions

 • Click OK to close the Permissions dialog box.

 • Click Advanced in the Properties dialog box.

 • Select Replace all child object permission entries with inheritable permission entries from this object. Click OK, and then click Yes.

  Replace all child object permission entries with inheritable permission entries from this object.

 • Click OK to close the SLStore or Adobe PCD Properties dialog box.

   

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://helpx.adobe.com/uk/creative-cloud/kb/configuration-error-cs5.html


ป้ายกำกับ: