วิธีทำให้ภาพคมชัด ด้วย Photoshop ด้วย Unsharp Mask

5 ส.ค. 2016 , 4,080 Views   , หมวดหมู่ IT ทุกหมวดหมู่ นอกจากนั้น วาดภาพด้วยแสง   , ป้ายกำกับ:


โดยเข้าไปกำหนด Unsharp Mask ตามขั้นตอนข้างล่างครับ

  1. โดยเข้าไปที่ Filter -> Sharpen – > Unsharp Mask
  2. กำหนดค่า Unsharp Mask ดังนี้ (หรือตามต้องการ)
    Amount : 200
    Radius : 0.2
    Threshold : 0
  3. หากจะลดขนาดรูปภาพก็ให้ทำการลดทีละ 500 px แล้วก็ทำการ Unsharp Mask ทุกครั้งที่ลดขนาด ตามตัวอย่างด้านล่าง
    3800 pixels —– Image size —-> 3000 Pixels / Unsharp mask -amount 200 / Radius 0.2 /Threshold 0
    3000 pixels —– Image size —-> 2500 Pixels / Unsharp mask -amount 200 / Radius 0.2 /Threshold 0
    2500 pixels —– Image size —-> 2000 Pixels / Unsharp mask -amount 200 / Radius 0.2 /Threshold 0
    2000 pixels —– Image size —-> 1500 Pixels / Unsharp mask -amount 200 / Radius 0.2 /Threshold 0
    1500 pixels —– Image size —-> 800 Pixels / Unsharp mask -amount 500 / Radius 0.2 /Threshold 0

shapen


ป้ายกำกับ: