ปริ้นหน้า/หลัง จาก Word

2 ส.ค. 2019 , 75,976 Views   , หมวดหมู่ IT โค๊ดดิ้ง   , ป้ายกำกับ:,


วิธีปริ้นหน้า/หลัง จาก Word

  • ไปที่  Print
  • ตรง Settings ให้คลิกตรง Print One Sided
    • เลือก Print on Both Sides – Flip pages on long edge


ป้ายกำกับ:,