ติดตั้ง phpMyAdmin ใน AWS EC2 – Ubuntu 16.04

29 มิ.ย. 2018 , 4,168 Views   , หมวดหมู่ AWS Linux โค๊ดดิ้ง   , ป้ายกำกับ:, ,


 • พิมพ์คำสั่ง sudo apt-get install phpmyadmin แล้ว Enter

  จากนั้นระบบจะถาม Do you want to continue [Y/n]? ให้ตอบ Y
 • ระบบจะขึ้นมาให้เลือก Web server ให้เราเลือก apache2
 • ระบบจะถาม Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common? ให้เลือก No
 • จากนั้นไล่พิมพ์คำสั่งแล้ว enter ตามคำสั่งด้านล่างนี้
  sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin/ /var/www/html/phpmyadmin
  sudo apt-get install php-mbstring php-gettext
  sudo phpenmod mcrypt
  sudo phpenmod mbstring
  sudo systemctl restart apache2

 

PHP 5.3.29

 

อ้างอิง

https://medium.com/@sahakornb/การติดตั้ง-apache-php-mysql-phpmyadmin-บน-ubuntu-16-04-only-e6cf7b0c278a


ป้ายกำกับ:, ,