ติดตั้ง MySQL ใน AWS EC2 – Ubuntu 16.04

29 มิ.ย. 2018 , 3,325 Views   , หมวดหมู่ AWS Linux โค๊ดดิ้ง   , ป้ายกำกับ:, ,


  • พิมพ์คำสั่ง sudo apt-get install mysql-server แล้ว Enter

    แล้วระบบจะถาม  Do you want to continue[Y/n]? กดปุ่ม Y แล้ว enter
  • ระบบจะให้ใส่รหัสผ่าน root

    ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง
  • จากนั้นพิมพ์คำสั่ง sudo apt-get install php7.0-mysql แล้วกด Enter
    php-5.3.29

 

อ้างอิง

http://www.select2web.com/webservice/amazon-elastic-computer-clound-ec2-part-7-install-apache-php-mysql.html

https://medium.com/@sahakornb/การติดตั้ง-apache-php-mysql-phpmyadmin-บน-ubuntu-16-04-only-e6cf7b0c278a


ป้ายกำกับ:, ,