ติดตั้ง https จาก Let’s Encrypt ใน Apache Ubuntu

1 มี.ค. 2019 , 4,416 Views   , หมวดหมู่ AWS Linux โค๊ดดิ้ง   , ป้ายกำกับ:, , , , , ,


การติดตั้ง Let’s Encrypt Client

เริ่มแรกให้ทำการ ssh เข้าไปบน Server และ ติดตั้ง Git (ถ้ามีแล้วสามารถข้ามไปขั้นตอนต่อไปได้เลย)

ทำการ Clone ตัว Client ไปไว้ที่ /opt  ซึ่งเป็น Directory สำหรับการติดตั้ง Third-Party Package

เข้าไปที่ Directory ที่เราได้ Clone ตัว Client ไว้

ทดสอบเรียกตัว Client ซึ่งเราจะเห็นว่าทาง Let’s Encrypt ได้เตรียม Command ต่างๆ ไว้ให้เรียกใช้ได้ค่อนข้างที่จะครบครัน

การขอและติดตั้งใบรับรองสำหรับ Apache

เริ่มทำการติดตั้ง โดยให้ส่งชื่อ Domain ที่ต้องการจะออกใบรับรองเข้าไป

จากนั้นระบบจะให้เลือกว่าหากเข้าเว็บผ่าน http ธรรมดาให้ reditrect มาที่ https เลยไหมถ้าใช่ให้เลือกข้อ 2 แล้วกด enter

เมื่อการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วตัว Client ของ Let’s Encrypt จะแนะนำให้เราตรวจสอบการทำงานของใบรับรองและ HTTPS ที่

การต่ออายุใบรับรอง

ก่อนที่จะเราจะรันคำสั่งในการต่ออายุเราสามารถตรวจสอบวันหมดอายุของใบรับรองได้โดย

// result
notAfter=Apr 29 12:37:00 2016 GMT
การต่ออายุใบรับรองของ Web Server ที่ใช้ Apache สามารถใช้คำสั่ง

ให้สังเกต Parameter  –keep-until-expiring  โดยถ้าเราส่งParamter นี้เข้าไปด้วยตัว Client จะเช็คอายุของใบรับรองและจะต่ออายุให้ก็ต่อเมื่ออายุของใบรับรองต่ำกว่า 30 วัน โดยถ้าหากต้องการทดลอง Force ให้ตัว Client ต่ออายุใบรับรองให้เสมอเราสามารถใช้ Parameter  –renew-by-default  แทนได้และถ้าหากใบรับรองได้รับการต่ออายุแล้วจะมีข้อความขึ้นตามภาพด้านล่าง

สำหรับการต่ออายุใบรับรองทาง Let’s Encrypt ได้ตั้งข้อจำกัดไว้ให้ 1 Domain สามารถต่อใบอายุรับรองได้ 5 ครั้งภายใน 7 วัน

การตั้ง Cronjob ให้ต่ออายุใบรับรองอัตโนมัติ

เมื่อเรามีคำสั่งเพื่อต่ออายุใบรับรองได้แล้ว เราสามารถเขียน Bash ตั้ง Cronjob ให้รันคำสั่งนี้ทุกวันเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมานั่งเช็ควันหมดอายุของใบรับรองและรันคำสั่งด้วยตัวเอง ขั้นตอนแรกให้เราสร้าง Script ขึ้นมาที่ /usr/local/sbin โดยใช้คำสั่ง

และให้นำ Shell Script ด้านล่างไปวางไว้

Save และออกมาที่หน้า Console อีกครั้งและทำการตั้งค่าไฟล์ให้สามารถ Execute ได้

ทดสอบคำสั่ง

หลังจากนั้นให้ Log-in เป็น root และตั้งค่า Cronjob

เพิ่ม Cronjob ให้รันทุกวันตอนตี 2

 

ที่มา

https://www.ikq.me/2016/01/ติดตั้ง-free-ssl-certificate-จาก-lets-encrypt-ให้กับ-apache/


ป้ายกำกับ:, , , , , ,