ตั้งเวลาเปลี่ยน EC2 instance Type อัตโนมัติ Change EC2 In instance Type Automatic

5 มี.ค. 2020 , 2,564 Views   , หมวดหมู่ AWS Linux ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง   , ป้ายกำกับ:, ,


เริ่มจาก Install boto

*หากยังไม่มี pip ก็ให้ Install ก่อน

ทำการ Config เพื่อเข้าถึง Service AWS ของเรา

ระบบจะให้ใส่
aws_access_key_id = YOUR_ACCESS_KEY
aws_secret_access_key = YOUR_SECRET_KEY

ซึ่ง key ของเราดูได้ที่ตามรูปด้านล่าง

region : ให้ใส่โค๊ดตามลิ้งค์นี้ครับ https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html

output format : json

ทำการเขียนสคริปเพื่อ Change Instance Type

สร้างไฟล์ awscli_ec2_change_instancetype.py ขึ้นมาโดยใช้คำสั่ง

จากนั้นก็ให้เขียนโค๊ดด้านล่างนี้ในไฟล์ awscli_ec2_change_instancetype.py

จากนั้นรันไฟล์

EC2 Instance Type ของเราก็ถูกเปลี่ยนเรียบร้อย

ตั้ง Cronjob เพื่อให้รันเปลี่ยน Instance Type ในเวลาที่กำหนด

ก่อนอื่นให้เราสร้างไฟล์ awscli_ec2_change_instancetype.py และใส่โค๊ดด้านบน เก็บใว้ในโฟลเดอร์ /usr/local/sbin/

สร้างไฟล์ ec2_change_instancetype เพื่อเอาใว้รันไฟล์ awscli_ec2_change_instancetype.py

โดยใส่โค๊ดด้านล่างดังนี้

กำหนดให้ไฟล์สามารถ Execute ได้

จากนั้นสร้าง Conjob เพื่อรัน

เพิ่มโค๊ดด้านล่างนี้ลงไป เพื่อตั้งเวลารันสคริปครับ

รีสตามเซอร์วิส

 

ดูเพิ่มเติม

https://stackoverflow.com/questions/38664328/resizing-an-ec2-instance-using-boto3

https://aws.amazon.com/th/sdk-for-python/


ป้ายกำกับ:, ,