ตัวอย่าง PHP – Web Service รับส่งข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL (NuSoap)

27 เม.ย. 2018 , 8,530 Views   , หมวดหมู่ PHP   ,


ดาวน์โหลด Library ของ NuSoap

https://sourceforge.net/projects/nusoap/

Web Service ฝั่ง Server

WebServiceServer.php

Web Service ฝั่ง Client

WebServiceClient.php

ผลลัพธ์

 

อ้างอิง

http://www.thaicreate.com/php/php-and-web-service.html